فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات

صفحه اول دفتر نمودار سازماني برنامه هاي عملياتي مدير و اعضاي دفتر فناوري آمار كتابخانه مركزي سامانه اطلاعات مكاني سامانه مدیریت اسناد

سامانه اطلاعات مكاني (GIS)

صفحه اول GIS تاريخچه GIS فصلنامه سمينارها و همايش ها آموزش و تازه ها استاندارد ها و آيين نامه ها نرم افزار EIGIS SDI صنعت برق اقدامات انجام شده پروژه هاي در دست اقدام سايت هاي مرتبط

 
 
  خانه arrow سامانه اطلاعات مكاني (GIS) arrow home  
home چاپ ارسال به دوست

 

امروزه اطلاعات با كيفيت در موفقيت سازماني داراي ارزش استراتژيك مي باشد. در اين ميان سرويس هاي اطلاعاتي مكان محور نسبت به ساير سيستم هاي اطلاعاتي با شتاب بيشتري در حال توسعه است. اهميت مكان و موقعيت جغرافيايي در مسيرهاي شبكه برق و ساير خطوط لوله هاي انتقالي مانند گاز و همچنين بهره برداري از شبكه هاي توزيع و انتقال، نيروگاه ها و پست ها از يك سو و دستاوردهاي يكپارچه سازي اطلاعات از سوي ديگر بر لزوم استفاده از سيستمهاي GIS تاكيد دارند. شبكه هاي توزيع شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان با ماموريت تأمين برق مطمئن، مستمر و اقتصادي توأم با جلب رضايت كليه ذينفعان متولي مديريت شبكه انتقال و فوق توزيع در استان‌هاي مازندران و گلستان مي باشد. شبكه برق منطقه اي مازندران و گلستان داراي 4 ايستگاه 400 كيلوولت، 18 ايستگاه 230كيلوولت، 119 ايستگاه 63 كيلوولت، قريب به 1180 كيلومتر مدار خطوط هوايي 400 كيلوولت، 1280 كيلومتر مدار خطوط هوايي 230 كيلوولت، 1284 كيلومتر مدار خطوط هوايي و زميني 230 كيلوولت، 3352 كيلومتر مدار خطوط هوايي و زميني 63 كيلوولت، بر اساس اطلاعات مندرج در كارنامه آماري سال 94اين شركت، مي باشد. دسترسي به اطلاعات مكاني دقيق و به هنگام از عوارض شبكه انتقال و فوق توزيع در مديريت بهينه و تصميم گيري صحيح و به موقع با توجه به وسعت و گستردگي شبكه مازندران و گلستان امري ضروري است. حجم بالاي عوارض مكاني، تأسيسات، تجهيزات و دارائيهاي شركت در بخشهاي مختلف، فرايندها و فعاليتهاي مرتبط با حوزه جغرافيايي خاص و تحليل  هاي مكاني مورد نياز نشان دهنده لزوم پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني در سطح شركت برق منطقه اي مي باشد. سيستم اطلاعات مكاني يا به طور مخفف GIS ، سرويس هاي مختلفي در اختيار شركت هاي برق منطقه-اي قرار مي دهد كه در صورت يكپارچه سازي با زيرساخت اطلاعاتي شركت، روند تلفيق اطلاعات در بخشهاي مختلف منجر به بهبود روند تصميم گيري در شركت خواهد شد.
 با توجه به گستردگي عوارض شبكه هاي انتقال و فوق توزيع برق و ارتباط متقابل آنها با ساير عوارض، به كارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي مي تواند در انجام بهينه فعاليتهاي شركت برق منطقه اي نقش مؤثري ايفاء كند. شركت توانير يكي از سازمان هاي پيشگام در زمينه طراحي، ايجاد و استفاده از GIS و متولي سياست گذاري اين سيستم در صنعت برق مي باشد. هدف اصلي از پياده سازي GIS در صنعت برق، استفاده از آن در فعاليتهاي روزانه در دفاتر و شركتهاي برق منطقه اي و شركت توانير و كاربردي نمودن آن در صنعت برق مي باشد كه اين مهم مستلزم داشتن اطلاعات بروز و دقيق از شبكه برق در يك بستر مناسب است. دركنار توسعه سيستم GIS، وجود زيرساخت اطلاعاتي يكپارچه ميان بخشهاي مختلف شركتهاي برق منطقه اي، از جمله امور بهره برداري، امور مشتركين، اسكادا و ...نقش مؤثري در ارتقاء كيفيت خدمات، صرفه جويي و افزايش بهره وري به دنبال خواهد داشت.

 

درباره GIS برق مازندران
طبق چارت سازماني مصوب شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان، كليه فعاليتهاي بخش GIS  در گروه GISو آمار دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات اجرا مي شود. با توجه به ماهيت سيستمي GIS، استقرار پايگاه اطلاعات جغرافيايي برق منطقه اي در شركت با همكاري گروههاي نرم افزار و سخت افزار براي تأمين و پشتيباني بخشهاي مختلف از جمله بانك اطلاعات توصيفي و تجهيزات سخت افزاري و زيرساختهاي شبكه انجام مي شود. همچنين تهيه سند چشم انداز برنامه عملیاتي سیستم های اطلاعات مکانی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با مشاركت بخش هاي مرتبط با اطلاعات مكاني در حوزه خطوط و پست انتقال فوق توزيع در معاونتهاي بهره برداري، طرح و توسعه، برنامه ريزي و تحقيقات و منابع انساني تهيه گرديد. ذكر اين نكته ضروري است كه كاربران نهايي GIS در شركت در معاونت هاي بهره برداري، طرح و توسعه و برنامه ريزي و تحقيقات قرار دارد. لذا تعامل با بخشهاي مختلف از همان مراحل ابتدايي اجراي سيستم امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد. به عنوان نمونه در تأمين اطلاعات مورد نياز براي آناليز سه بعدي توپوگرافي، بايستي نيازمنديها و كاربردهاي DSM/DEM براي كاربران بخشهاي مربوطه شناسايي و بر اساس اولويت و سمت-گيري شركت، اجرا شوند. ارزيابي محل پست فشار قوي و مسيرپيشنهادي خط انتقال نيرو از ديگر مواردي است كه به طور مستقيم با سيستم GIS قابل بررسي است.

 

آرمان، ماموريتها و اهداف كلان GIS برق مازندران
آرمان GIS در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان: تلاش مي كنيم با ايجاد GIS هوشمند مبتني بر مديريت بهينه داده ها در محيطي امن بستري براي هوشمندسازي صنعت برق مازندران و گلستان فراهم نماييم.
مأموريت GIS در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان: داشتن اطلاعات صحيح و به هنگام، ايجاد شبكه Online به منظور مشاهده آني اطلاعات تجهيزات و تأسيسات و تغييرات شبكه در محيطي امن در جهت بهره وري متخصصين صنعت برق مازندران و گلستان و تعامل با ساير سازمان ها به عنوان يكي از اساسي ترين زيرساخت داده ها
اهداف GIS در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان: با توجه به اهداف و راهبردهاي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان، دستيابي به مدنظر مي باشد:
•    استقرار و نهادينه سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي در سطح شركت برق منطقه اي و سازمان هاي زيرمجموعه با هدف تحقق اهداف و راهبردهاي شركت
•    تحقق تفكر سيستمي براي مديريت اطلاعات GIS در شركت
•    تعريف سازوكارهاي كارآمد براي به روز رساني اطلاعات مكاني و تأمين دستورالعمل هاي به روزرساني اطلاعات مكاني مورد نياز صنعت برق در سطح شركت
•    تأمين نيازهاي SDI استاني و ملي در حوزه اطلاعات مرتبط با صنعت برق در محدوده فعاليتهاي شركت

 


نشاني: شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
تلفن شرکت: 33360612 - 011
داخلي: 3308 - 3328
پست الکترونیک: 
راهبر سايت: سمیه احمدیان

نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

استفاده از لامپ کم مصرف بازدهی بیشتر و هزینه کمتر را به دنبال دارد