مديريت مصرف

صفحه اول مديريت مصرف قوانين و مقررات مطالعات و مقالات اقدامات اجرايي گزارش سمينارها بروشورها بازي ها و نرم افزارها تازه ها و دانستنيهاي بهينه سازي سايت هاي مرتبط پرسش هاي متداول

 
 
  خانه arrow دفتر مديريت مصرف arrow مديريت مصرف - صفحه اول  
مديريت مصرف - صفحه اول چاپ ارسال به دوست

 

[نرم افزار سرگرمي آموزشي ايستگاه انرژي]
كاري از شركت سهامي برق منطقه اي مازندران - دفتر مديريت مصرف

 

تعريف مديريت مصرف
مديريت مصرف شامل مجموعه‌ای از فعاليتهای به هم پيوسته بين صنعت برق و مشترکين آن به منظور تعديل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارآيی بيشتر و هزينه کمتر به مطلوبيت يکسانی در زمينه مصرف دست يافت. در اين صورت عرضه‌کننده و مصرف کننده به سود بيشتری دست خواهند يافت. مقوله‌هايی مانند افزايش بازده نيروگاهها، تکنولوژی‌های جديد و خدمات مشاوره‌ای در کنار کنترل بار، نرخهای چندتعرفة ای و ذخيره انرژی در حيطه مديريت مصرف قرار می‌گيرند.


هدف مديريت مصرف
مديريت مصرف عبارت است از برنامه‌ريزی، اجراء و نظارت‌بر آن قسمت از فعاليتهای مرتبط با برق که برمصرف برق تأثير می‌گذارد و سبب بوجود‌آمدن تغييرات مطلوب در شکل بار، الگوی زمانی مصرف و ميزان مصرف انرژی می‌گردد.
منافع حاصل از مديريت مصرف در در موارد زير خلاصه نمود:

 1. کاهش ميزان مصرف پيک از طريق کنترل سيستم، نرخهای تعرفه تصاعدی و مبتنی‌بر فصلها و زمانهای مختلف و ذخيره‌سازی
 2. کاهش هزينه توليد با بهبود ضريب بار بدون نياز به ساخت نيروگاههای جديد
 3. تخصيص بهينه منابع در بلندمدت با ايجاد توازن بين عرضه و تقاضای برق
 4. اتخاذ سياستهای مناسب در جهت حفظ محيط زيست و کاهش آلودگی
 5. اتخاذ سياستهای مناسب در صنايع و کمک به صنايع در جهت کاهش هزينه توليد
 6. آزادسازی سرمايه‌های صنعت برق به منظور افزايش کارآيی جهت رفاه مصرف‌کننده

در اين راستا، با اتخاذ سياستهای مناسب نه تنها سطح زندگی و مطلوبيت مصرف کاهش نمی‌يابد، بلکه هدف حفظ سطح زندگی و سطح رفاه با مصرف کمتر انرژی است.


شرح وظايف دفتر مديريت مصرف

 1. فعاليتهاي ترويجي و آموزش و آگاهسازي در بخش صنعت
 2. بررسي و مطالعه وضعيت بار در حوزه شركت برق منطقه‌اي 
 3. مطالعه و شناخت پتانسيلهاي صرفه‌جويي انرژي الكتريكي و ديماند مشتركين تحت پوشش
 4. پيگيري و اجراي برنامه‌هاي ابلاغي ستاد صنعت برق درخصوص مديريت بار و مصرف
 5. پيگيري فعاليتهاي اجرايي ساير واحدهاي شركت در زمينه مديريت مصرف

 

شاخصهاي كليدي عملكرد

 1. جلب مشاركت مشتركين بمنظور استفاده بهينه از برق
 2. كنترل و نظارت بر شدت انرژي مصرفي مشتركينتلفن مستقيم:  33352477-011
تلفن داخلي مدير دفتر: 3251
تلفن داخلي كارشناسان دفتر:  3089
پست الکترونيک:   ، 


راهبر سايت: سميه سيه چهره 

نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

صرفه جویی در مصرف برق یک وظیفه ملی است