خانه arrow اخبار arrow اخبار شركت arrow اخبار شركت arrow برق منطقه اي مازندران وگلستان تنديس ونشان ملي مسئوليت پذيري وپاسخگويي براي سلامت جامعه راكسب كرد  
برق منطقه اي مازندران وگلستان تنديس ونشان ملي مسئوليت پذيري وپاسخگويي براي سلامت جامعه راكسب كرد چاپ ارسال به دوست

 اولين جشنواره مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت باحضور دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هشتم اسفندماه سالجاري در مركز همايشهاي بين المللي رازي تهران برگزار شد.
با اعلام نتايج اولين جشنواره ملي مولفه هاي اجتماعي موثر برسلامت، شركت برق منطقه اي مازندران وگلستان در تمامي محورها و شاخص هاي جشنواره شايسته تقدير شناخته شد .از اين روي لوح تقدير و تنديس مسئوليت پذيري و پاسخگويي براي سلامت جامعه در نخستين مجمع ملي سلامت جمهوري اسلامي ايران توسط دكتر قاضي زاده وزير بهداشت و درمان وآموزش پزشكي به مهندس افضلي مديرعامل برق منطقه اي مازندران و گلستان به پاس خدمات شايسته و مديريت پويا اهداء شد.
به پاس اين افتخار بزرگ و رويداد بياد ماندني مصاحبه اي با مهندس حسين افضلي مدير عامل و مهندس سيد سعيد موسويون معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان  انجام شده است كه عينا" از نظرتان مي گذرد.

 سئوال : ضمن عرض تبريك ، لطفاٌ در خصوص جشنواره مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت اولين مجمع ملي سلامت ، توضيحاتي ارائه فرمائيد

آقاي مهندس افضلي :

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور حساس سازي و مشاركت فعال همه وزارت خانه ها براي حفظ و ارتقاي سلامت جامعه ، اقدام به برگزاري جشنواره مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت نمود .

در اين جشنواره بيش از400 سازمان و نهاد اجتماعي و توليدي در بخش هاي دولتي و خصوصي از سراسر كشور حضور يافته و با تكميل شاخص ها و تنظيم اظهار نامه و ارائه مدارك و مستندات ، مورد ارزيابي قرار گرفتند .

نتايج ارزيابي حاضرين در جشنواره در اولين مجمع ملي سلامت با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در روز يكشنبه مورخ 95/12/8 در مركز همايش هاي بين المللي رازي تهران ارائه گرديد و 22 سازمان ، شركت و نهاد دولتي و خصوصي در 3 دسته خدماتي ، توليدي و سياستگزار مفتخر به دريافت تنديس مسئوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي گرديدند .

 

سئوال : مجمع ملي سلامت با چه تركيبي تشكيل شده بود

پاسخ : مهندس افضلي : رياست مجمع ملي سلامت بر عهده رئيس جمهور بوده و جناب آقاي دكتر روحاني در جلسه حضور يافته و سخنان مبسوطي را در ارتباط با مولفه هاي موثر بر سلامت ايراد فرمودند .

همچنين تعدادي از وزراي دولت ، استانداران سراسر كشور ، روسا و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ، مسئولين و مديران ارشد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعدادي از دستگاههاي اجرايي كشور ، نمايندگان سازمان بهداشت جهاني و سازمانهاي شركت كننده در جشنواره از جمله مدعوين و حاضرين در اولين مجمع ملي سلامت بودند .

البته در اين جلسه ، تني چند از استانداران ، روساي دانشگاه علوم پزشكي از جمله رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز مورد تقدير واقع شدند .

 

سئوال : جايگاه شركت برق منطقه اي مازندران در ارزيابي جشنواره چگونه بوده است ؟

مهندس افضلي : شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در گروه شركت هاي خدماتي شايسته دريافت تنديس و لوح مسئوليت پذيري ، پاسخگويي اجتماعي براي سلامت جامعه در تمام محورها معرفي گرديد .

لازم به ذكر است تعدادي از برگزيدگان جشنواره فوق صرفاٌ در يك محور انتخاب شده بودند .

اين جشنواره در 6 محور طراحي شده بود .

بدين لحاظ كسب اين موفقيت يك افتخار بزرگ و رويدادي تاريخي براي خطه مازندران و گلستان و صنعت برق محسوب شده و اميد واريم منشاء خير و ارتقاي سلامت جامعه گردد .

 

سئوال : مباني نظري مولفه هاي اين جشنواره چگونه است ؟

پاسخ : مهندس موسويون ( معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي مازندران و رئيس كارگروه تخصصي ارتقاي سلامت صنعت آب و برق مازندران )

مقدمتاٌ نكته اي را تبيين نمايم كه وزارت بهداشت هيچ كشوري از جمله ايران نمي تواند به تنهايي سلامت مردم را تامين نمايد چون بيش از 75 درصد عوامل موثر و تامين كننده هاي سلامت ، خارج از بخش بهداشت مي باشد .

پس بدون مسئوليت پذيري و پاسخگويي مشترك همه سازمانهاي دولتي و خصوصي ، سلامت جامعه تامين نخواهد شد .

چارچوب نظري ارزيابي اين جشنواره مشتمل بر 6 محور ( 1- دانش 2- تعهد 3- مسئوليت پذيري 4- پاسخگويي 5 - اقدام 6- تحقيق و توسعه ) و هر محور نيز در 5 دامنه ( 1- سلامت كاركنان 2- سلامت مشتريان 3- سلامت اجتماع محلي 4- سلامت جامعه 5- سلامت محيط زيست ) و هر دامنه در 6 بعد ( 1- نظام ارزشي و فرهنگ سازماني 2- خط مشي و سياست هاي سازماني 3- توليد و خدمات سازمان 4- تبليغات و بازار يابي 5- پيامدهاي محيط زيستي 6- اقدامات اختصاصي و دغدغه وضعيت سلامت ) و در قالب 89 سئوال و صدها چك ليست تنظيم شده است .

البته اين جاي بسي افتخار است كه شركت برق منطقه اي مازندران شايسته دريافت تنديس و نشان ملي در تمام محورها گرديده است .

 

سئوال : از نگاه جنابعالي مسئوليت پذيري اجتماعي در امر سلامت داراي چه مولفه ها و اهميتي است ؟

پاسخ : مهندس افضلي

سلامت يك حق شهروندي و همگاني است و اساس يك زندگي مولد بوده و بعنوان يك هدف اجتماعي از جمله اولويت هاي مهم كشور محسوب ميشود .

همانگونه كه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در بياناتشان در اولين مجمع ملي سلامت فرمودند سلامت فراي درمان و مهم تر و مقدم بر درمان است و از طرف ديگر موضوع سلامت ارگان ، جايگاه و نهاد خاصي ندارد و به قشري خاص هم تعلق ندارد .

هوا ، غذا ، مسكن و محيط از مولفه هاي مهم در سلامت جامعه هستند .

بنابراين مشاركت همگاني براي تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت ، اصلي حياتي است . لدا معقديم سلامت مسئوليت همه افراد جامعه و بخش هاي مختلف توسعه است .

با توجه به نقش موثر عوامل متعدد اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، محيط زيستي و فرهنگي بر سلامت جامعه ، لذا عملكرد مناسب همه افراد و سازمانها بر سلامت مردم و محيط زيست نقش بسزايي دارند .

از اين رو همه در قبال سلامت خود و ديگران مسئول بوده و بايد پاسخگو باشند .

 

سئوال : مجموعه اقدامات و برنامه هاي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در ارتباط با سلامت را بيان فرمائيد .

پاسخ : مهندس موسويون

اهم اقدامات و برنامه هاي شركت برق منطقه اي مازندران در ارتباط با ايفاي نقش و مسئوليت هاي اجتماعي خويش در حوزه سلامت عبارتند از :

1- تدوين و تصويب آئين نامه توسعه خدمات درماني و مددكاري كاركنان

2- تدوين استراتژيهاي كلان سازماني و برنامه هاي عملياتي مرتبط با سلامت و مولفه هاي موثر بر آن

3- تشكيل شوراي ارتقاي سلامت در شركت

4- انعقاد تفاهم نامه همكاري در حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشكي مازندران

5- طراحي دوره آموزشي آشنايي با مولفه هاي اجتماعي سلامت براي مديران و كاركنان

6- برنامه ريزي در راستاي اجراي طرح خود مراقبتي و مراقبت سازي

7- اجراي طرح سنجش ارگونومي پرسنل

8- تشكيل كارگروه تخصصي ارتقاي سلامت كاركنان صنعت آب و برق مازندران

9- توجه به سلامت كاركنان و جامعه در نظام ارزشي سازمان و خط مشي ها و راهبردها

10- تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي پرسنل در حوزه سلامت از طريق برگزاري سمينارها ، دوره هاي آموزشي و پيام هاي روزانه سلامت

11- ترويج مسئوليت ، پاسخگويي و اقدام مشترك براي ارتقاي سلامت جامعه

 

سئوال : به عنوان يك شركت پيشگام در عرصه مسئوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي براي سلامت جامعه ، چه برنامه و اقداماتي را براي توسعه اين فرهنگ در سطح جامعه داريد ؟

پاسخ : آقاي مهندس افضلي

شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان مصمم است از طريق الگوسازي ، منادي و مروج فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي براي سلامت جامعه باشد و در اولين گام اقدام به برگزاري همايش آموزشي آشنائي با مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت در صنعت آب و برق مازندران نموده و پيگير تشكيل اولين مجمع سلامت استان مازندران به ميزباني شركت برق منطقه اي مازندران هستيم .

و آمادگي خود را براي انتقال تجربيات ، آموخته ها و دانش سازماني خويش در حوزه مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت براي تمامي دستگاههاي اجرايي استان و شركت هاي تابعه و وابسته وزارت نيرورا اعلام مي نمايم تا بتوانيم با همكاري و مشاركت همديگر ، شعار جشنواره كه " همه براي سلامت و سلامت براي همه " را تحقق بخشيم .

 

 

 

نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

لامپ های رشته ای یا حبابی یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می کند