خانه arrow اخبار arrow اخبار شركت arrow اخبار شركت arrow رونمايي از اولين اظهارنامه مديريت سرمايه فكري در كشور در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان  
رونمايي از اولين اظهارنامه مديريت سرمايه فكري در كشور در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان چاپ ارسال به دوست

 در جلسه اي كه با حضور مدير عامل و اعضاء هيات مديره شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان ،شيرازي مدير كل دفتر منابع انساني و آموزش توانير و مشاور طرح در روز شنبه مورخ 95/12/21 درسالن وحدت اين شركت برگزارت شد، از اولين اظهارنامه مديريت سرمايه فكري در كشور رونمايي شد.

به منظور طراحي مدلي براي اندازه گيري، تحليل و ايجاد زمينه هاي مديريت سرمايه فكري صنعت برق، " طرح مديريت سرمايه فكري صنعت برق" با مشاوره پارك علم و فناوري استان مركزي در حال اجرا در توانير مي باشد. در فاز 3 اين طرح، به منظور حصول اطمينان از اجرايي بودن خروجي آن، شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان و شركت توزيع نيروي برق مازندران به عنوان پايلوت طرح انتخاب شدند كه با حضور كارشناسان و مديران اين دو شركت، همكاران دفتر توسعه منابع انساني و آموزش توانير و تيم مشاور، در تاريخ 19 و 20 بهمن در محل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان نشست هاي كارگاهي مقدمات اجراي مدل، ارزيابي و جمع بندي شد كه با ارزيابي و سنجش مولفه و شاخص هاي كمي سرمايه فكري شركت توسط واحدهاي مختلف شركت، در روز شنبه مورخ 95/12/21 باحضور مديرعامل، معاونين و مديران شركت، جناب شيرازي مدير كل محترم دفتر منابع انساني و آموزش توانير و مشاور طرح، اظهارنامه مديريت سرمايه فكري شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان ارائه شد، يادآور مي شود اين اظهارنامه اولين اظهارنامه مديريت سرمايه فكري مي باشد كه در سطح سازمان ها و شركت هاي كشور تدوين شده است. همچنين در اين جلسه كه با حضور مدير عامل و اعضاء محترم هيات مديره، تشكيل شد، مقرر شد در سال آتي با تشكيل كارگروهي متشكل از خبرگان واحدهاي مختلف در شركت، ضمن اقدام به روزآمدي شاخص ها و شناسنامه هاي مربوط، نسبت به سنجش سرمايه فكري شركت و ارائه گزارش سالانه به هيات مديره اقدام گردد.
متولي مديريت سرمايه فكري شركت دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش مي باشد.

نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

بیایید با استفاده بهینه برق پرتو شادی بخش طلوع را در غروب خورشید تضمین نماییم