مومن دائم ذكر ،و بسيار فكر كننده است حضرت علي (ع)  
 
آرشیو موضوعی
آرشیو ماهانه
تعداد بازدید: 1,892,774
شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در حوزه مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو برتر شناخته شد
اخبار و رويدادها 21 اسفند 1395


با توجه به ارزيابي انجام شده توسط حوزه مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان  در بررسي عملكرد سال 1394 حائز رتبه برتر گرديده است
بدين منظور مهندس ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو و رئيس ستاد مديريت بحران و پدافند غير عامل با اهدا لوح سپاس از مديران و كاركنان اين شركت تقدير و تشكر كرد متن لوح تقدير چنين است .دفتر حقوقي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان برتر شناخته شد
اخبار و رويدادها 21 اسفند 1395


با توجه به مميزي انجام شده توسط دفتر  حقوقي شركت توانير در سال 1395 دفترحقوقي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در  بين دفاتر حقوقي شركت هاي برق منطقه اي سراسر كشور در بخش اراضي و مستند سازي برتر شناخته شد
بدين منظور مهندس آرش كردي مديرعامل شركت توانير با اهدا لوح سپاس از مدير حقوقي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان  و همكارانشان تقدير و تشكر كرد متن لوح تقدير چنين است.

 مطالب گذشته...