پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / خرید و حمل 29 دستگاه ترانسفورماتور انتقال و فوق توزیع توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

خرید و حمل 29 دستگاه ترانسفورماتور انتقال و فوق توزیع توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1397/12/04 - 16:05
خرید و حمل 29 دستگاه ترانسفورماتور انتقال و فوق توزیع توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان درراستای تامین برق مستمر و مطمئن، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع، رفع افت ولتاژ ایستگاههای انتقال وفوق توزیع و مشترکین منطقه، کاهش خاموشی های ناخواسته ناشی از ازدیاد بار در زمان پیک مصرف، کاهش زمان جابجایی بار و رفع خاموشی پس از حوادث رخ داده در شبکه، اقدام به خرید وحمل 29دستگاه ترانسفورماتور انتقال وفوق توزیع به شرح زیر نموده است.

ـ خرید و حمل 15 دستگاه ترانسفورماتور انتقال و ترکیبی جهت پستهای انتقال مازندران و گلستان به مبلغ 606256میلیون ریال

ـ خرید و حمل 10 دستگاه ترانس 40 مگاولت آمپر جهت پستهای فوق توزیع مازندران و گلستان به مبلغ 167210میلیون ریال

ـ خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپر جهت پست 63 کیلوولت بابل 5 به مبلغ 36200میلیون  ریال

ـ خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپر جهت پست 63 کیلوولت گرگان 2 به مبلغ 36200میلیون ریال

بازدید: 692