رسیدگی به شکایات

خدمات و تعرفه ها
چاپ

 

نحوه ی اقدامات معموله در راستای رسیدگی به شکایات مردم:

1- مراجعه حضوری و غیر حضوری اشخاص حقیقی و حقوقی در استان های مازندران و گلستان به این شرکت واقع در مازندران ، ساری ، میدان امام ( ره ) ، صندوق پستی 188 – تلفن : 16-33360612-011 و نمابر 33360803-011 . و همچنین تکمیل فرم پیوست.
2- تکمیل فرم شکایات توسط دبیرخانه.
3- بررسی و جمع آوری مدارک و ارجاع به ریاست کمیته جهت دستور تشکیل جلسه و یا اقدام لازم.
4- پیگیری و ارائه و ارسال پاسخ به متقاضی.

زمان : 10 روز

* به تمامی اختلافات، اعتراض ها و شکایات مطروحه از سوی ذی نفعان منصفانه و بی طرفانه رسدگی می گردد و حقوق آنها رعایت می شود.

* هرفردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات موارد مشاهده یا اطلاع خود را حضوری یا غیرحضوری ( ثبت الکترونیکی ) گزارش کند.

*اشخاص حقیقی و یا حقوقی حق دارند در تمام مراحل رسیدگی اداری از وکیل استفاده نمایند.

* اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام ماموریت و رسیدگی به شکایات و ... در یافت می گردد، به صورت محرمانه محفوظ می ماند.

 

ورود به سامانه الکترونیک ثبت و پاسخگویی به شکایات

 

بروز رسانی: 1397/10/23 - 10:12