پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

منو - شورای هماهنگی مدیران

اعضای شورا

شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو

ـ آقای دکتر یخکشی  ـ مدیر عامل شرکت آب  منطقه‌ای مازندران و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان مازندران

ـ آقای مهندس افضلی ـ  مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و عضو شورا

ـ آقای مهندس محسن نعمتی ـ مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق نکا و عضو شورا

ـ آقای مهندس رضا غفاری ـ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و عضو شورا

ـ آقای مهندس کیوان فرح زاد ـ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و عضو شورا

ـ آقای مهندس مجید عبداللهی ـ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی و عضو شورا

ـ آقای مهندس امیر یوسف فولادی ـ مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا و عضو شورا

ـ آقای مهندس محمود فردی ـ مدیر عامل شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال و عضو شورا

ـ آقای مهندس متاجی ـ مدیر عامل شرکت بهره برداری توزیع آب و عضو شورا

ـ آقای رضا برزگر پاشا ـ مدیر عامل شرکت برق آرای شمال و عضو شورا

ـ آقای دکتر مرتضی خان محمدی ـ مدیر مرکز آموزش علمی کاربردی مازندران و عضو شورا

ـ خانم دکتر سیده معصومه بنی هاشمی ـ مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات دریای خزر  و عضو شورا 

 

 

بروز رسانی: 1398/10/01 - 14:04
بازدید: 1433