پیوندها

چاپ

 

کانال اطلاع رسانی برق منطقه ای مازندران در پیام رسان سروش

 

سایتهای ملی 

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند https://iran.gov.ir
درگاه ملی خدمات دولت همراه https://mob.gov.ir
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات http://foia.iran.gov.ir
سامانه دادور http://www.bemcenter.ir
پیشخوان مجوزهای کشور - بهبود فضای کسب و کار (یاور) http://www.g4b.ir
سامانه ستاد http://www.setadiran.ir
سامانه ثبت نام امریه http://amriyeh.moe.gov.ir
   

 

سایتهای صنعت آب و برق 

حوزه ستادی وزارت نیرو http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Setad
شرکت‌های مادر‌تخصصی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Specialized-holding-companies
شرکت‌های برق منطقه ای http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Regional-power-companies
شرکت‌های توزیع نیروی برق http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Electric-power-distribution-companies
شرکت‌های آب منطقه‌ای http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Regional-water-companies
شرکت‌های آب و فاضلاب شهری http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Water-and-sewage-urban-companies
شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Water-and-sewage-rural-companies
موسسات تحقیقاتی و آموزشی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Institutions-research-and-training
شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Institutions-research-and-training-(1)
شرکت‌های مدیریت تولید نیروی برق (نیروگاه‌ها) http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Business-management-production-force-electricity
بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Utilization-of-network-irrigation-and-drainage
سایت‌های خبری و نشریات http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Web-news-and-issues-industrial-water-and-power

 

 سایت های استانی 

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران http://www.maztozi.ir
شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق مازندران https://mazrec.co.ir/mazmoe
استانداری مازندران http://www.ostan-mz.ir
نظام مدیریت مشارکتی توسعه استان مازندران http://namta.ir
نظام مهندسی مازندران http://www.mazandnezam.org