پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

نمودار سازمانی

امور رفاهی، ورزشی و نقلیه

شخص پست مسئول رفاهی،ورزشی و نقلیه زیر مجموعه واحد معاونت مالی و پشتیبانی می باشد.

بروز رسانی: 1400/02/05 - 10:53
بازدید: 893