سرپرستان رشته های ورزشی

امور ورزش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
چاپ

سرپرستان رشته های ورزشی:

آقایان


مصطفی درویش متولی
سرپرست رشته رزمی

داود آمیخته
سرپرست رشته فوتسال


مهدی عشیری
سرپرست رشته آمادگی جسمانی


محمد عالمی
سرپرست رشته کوهنوردی

........
سرپرست رشته شطرنج

........
سرپرست رشته دارت

........
سرپرست رشته تنیس روی میز

........
سرپرست رشته شنا

........
سرپرست رشته بدنسازی

........
سرپرست رشته بدمینتون

........
سرپرست رشته دوومیدانی

........
سرپرست رشته والیبال

........
سرپرست رشته تیراندازی
     

 

 

بانوان


صدیقه نیک بخش
سرپرست رشته آمادگی جسمانی
     "         "    طنابکشی
     "         "   دوومیدانی

عذرا غفاری ابوخیلی
سرپرست رشته بدمینتون

فاطمه باقریان
سرپرست رشته تنیس روی میز

سکینه باقری
سرپرست رشته دارت و تیراندازی 

نگار ذبیح الهی
سرپرست رشته شطرنج

آرزو صفری
سرپرست رشته کوهنوردی

طیبه محمدنژاد
سرپرست رشته والیبال

  .........
سرپرست رشته شنا

  .........
سرپرست رشته فوتسال
     
       

 

بروز رسانی: 1400/01/08 - 14:53
بازدید: 1228