پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

هیات رئیسه شرکت ها

ورزش صنعت آب و برق

* اعضاء هیات رئیسه ورزش صنعت آب و برق مازندران


مهندس حسین افضلی

رئیس  
 

 

 

   

علیرضا قهاری

دبیر و مسئول هماهنگی
       
         

 


* اعضاء هیات رئیسه ورزش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

   


مهندس حسین افضلی

رئیس 

 

   


علیرضا قهاری

نایب رئیس 

 


سید سعید موسویون

عضو 

 


سیروس عبدالملکی

عضو 

 


صالح معرفت

عضو 

 


علی جورسرایی
عضو 

 


جعفر باقری فرح آبادی
عضو 

رسول رستخیز
عضو 

سید یاسر ساداتی جمالی
دبیر

مرضیه رحمانی 
عضو

مصطفی اسمعیلی

عضو

اعضاء هیات رئیسه ورزش شرکت آب منطقه ای مازندران 

 
دکتر محمد ابراهیم یخکشی
رئیس
 

 
سید عباس حسینی میانگله
نایب رئیس

 


حمیدرضا قهاری
دبیر 

 

 
صفرعلی جلالیان
عضو

 


حوریه مسعودی
عضو

 

 
ماریا پورحسن
عضو

دانیال اسماعیلی
عضو

مهدی گوران
عضو
 

اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

 


مهندس کیوان فرح زاد

رئیس

 

 


سید محمد حسینی
نایب رئیس

 


عبدالعظیم فقیه عبدالهی
عضو

 


ماهیار مقیمی کندلوسی
عضو

 


عقیل مقیمی کندلوسی
عضو

 


طاهره دلفان آذری
عضو

 


قاسم داودی 
دبیر

 


اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت مدیریت تولید برق نکا 

 


مهندس محسن نعمتی

رئیس

 

 


حسین ذبیحی

دبیر

 


فرامرز قانون

عضو

 


داریوش ولی پور نوذری

عضو

 


عیسی جان نثاری

عضو

سمیه گلی

عضو

حسن شکیبایی

عضو

* اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت آب و فاضلاب استان مازندران 

 


مهندس مجید عبدالهی

رئیس

 

 


بهزاد برارزاده

نائب رئیس

 


سید ابراهیم موسوی دارابی
دبیر

 


سید محسن جمالی
عضو

 


شهربانو اسماعیلی
عضو

فرشاد احمدی
عضو

میثم صلواتی

عضو

اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران 

 تست  تست
تست
تست تست
تست  تست تست تست تست
 تست تست تست تست تست

* اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی

 تست  تست
تست
تست

 

بروز رسانی: 1399/09/01 - 13:06
بازدید: 1448