پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

انجمن ها و کمیته های ورزشی

ورزش صنعت آب و برق

 

مسئولین انجمنهای ورزشی صنعت آب و برق مازندران

 
 
 
حمیدرضا قهاری
 رئیس انجمن آمادگی جسمانی
   
 
 آزاده امیر
رئیس انجمن تیراندازی
   

 مصطفی درویش متولی
 رئیس انجمن رزمی
   
 
بردیا بهنیا
رئیس انجمن فوتسال
   
فائزه بسکابادی
رئیس انجمن دارت
   
مرتضی حسین زاده
رئیس انجمن کوهنوردی
   
 
اسماعیل اسلامی
رئیس انجمن شطرنج
   
   خدیجه نیک مهر

رئیس انجمن تنیس روی میز

   
         
    سرپرست رشته بدمینتون    
    سرپرست رشته شنا    
    سرپرست رشته دوومیدانی    
    سرپرست رشته بدنسازی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 کمیته  نظارت و ارزیابی

   دکتر علی جورسرایی رئیس حکم رزومه  
  جعفر باقری فرح آبادی عضو حکم رزومه  
  عباس توکلی عضو حکم رزومه  
  شهرام چوپانی عضو حکم رزومه  
           
           

راهبر سایت: سید یاسر ساداتی جمالی

 

 

بروز رسانی: 1400/01/14 - 14:26
بازدید: 1369