پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / واحدهای ستادی / ورزش صنعت آب و برق / ارتباط با دبیر ورزش صنعت آب و برق

ارتباط با دبیر ورزش صنعت آب و برق

ورزش صنعت آب و برق

نشانی ساختمان مرکزی: مازندران ، ساری ، میدان امام خمینی (ره) ، شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، امور ورزش


کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
تلفن: 17-33360612-011
داخلی : 3020

پست الکترونیکی  s.a.b.mazandaran@gmail.com

بروز رسانی: 1399/09/25 - 09:40
بازدید: 1042