/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها اعلام شد

تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها اعلام شد

اخبار و رویدادها
1399/03/17 - 09:40
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها اعلام شد

وزارت نیرو  تعرفه های مصارف خانگی ، مصارف عمومی ، مصارف تولید و سایر مصارف را اعلام کرد. بر اساس مصوبه شماره 99/10958/20/100 مورخه 99/1/28 مقام محترم وزارت نیروجناب آقای دکتر اردکانیان ،تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها از اردیبهشت سال 1399 اعلام گردید .برای بهره برداری از این اطلاعات به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

https://mazrec.co.ir/tahghighat-news

بازدید: 358