/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / بازدید معاونین طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایستگاه 230 کیلوولت بهشهر

بازدید معاونین طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایستگاه 230 کیلوولت بهشهر

اخبار و رویدادها
1399/03/20 - 07:51
بازدید معاونین طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایستگاه 230 کیلوولت بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان معاون طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات این شرکت از مراحل اجرای ایستگاه 230 کیلوولت بهشهر بازدید به عمل آوردند.

 در این بازدید که به همراه مشاور و پیمانکار ایستگاه230 کیلوولت بهشهر انجام شد،  وضعیت فیدرهای  63 کیلوولت این ایستگاه و اجرای مراحل پایانی آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. شایان ذکر است 65 درصد روند اجرای  این پروژه با مبلغ چهارصد و ده میلیارد ریال انجام و برای اتمام این پروژه مبلغ برآورد صدو پنجاه میلیارد ریال پیش بینی می گردد.

 پایداری شبکه انتقال، تامین نیاز مصرف منطقه بهشهر، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع و تعدیل بارگذاری پست های انتقال مجاور از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد

      

          

بازدید: 329