بازدید مهندس حسین افضلی از مراحل اجرایی ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران

اخبار و رویدادها
1399/03/24 - 11:28
چاپ
بازدید مهندس حسین افضلی از مراحل اجرایی ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران

 

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان،مهندس حسین افضلی  از مراحل اجرایی ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران بازدید به عمل آورد.

 در این بازدید که با حضور معاون طرح وتوسعه، مشاور و پیمانکار ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران انجام شد، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان  با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها وامکانات موجود ، خواستار به اتمام رسیدن این پروژه در زمان مقررگردیدند.

شایان ذکر است ، مبلغ برآورد این پروژه 87 میلیارد ریال بوده که 75 درصد مراحل تکمیل پروژه رو  به اتمام است.

کاهش بار پست های مناطق مجاور ، تامین برق مطمئن مشترکین ، کاهش تلفات شبکه انتقال وفوق توزیع ، پایداری شبکه انتقال، تعدیل بارگزاری پست های انتقال از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.

.              

بازدید: 480