ملاقات حضوری با مدیر عامل

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی
چاپ
روش انجام کار رسیدگی ملاقات عمومی با مدیر عامل
 
1- هدف:
رسیدگی به در خواست های مراجعه کنندگان و رفع مشکلات آنها و در نهایت جلب رضایت مراجعه کنندگان و همچنین شناخت خواسته ها و نظرات آنها در ارتباط مستقیم و چهره به چهره.

2- دامنه عملکرد: مدیر عامل – واحدهای ذیربط – روابط عمومی

3- تعارف و اصطلاحات: ندارد

4- شرح اقدامات:
کارشناس ارتباطات اجتماعی در روابط عمومی درخواستهای مراجعه کنندگان را از طریق مراجعه حضوری ، تلفنی یا مکاتبه ای دریافت و درفرمهای مربوطه ثبت می نماید و آنها را برای مدیر روابط عمومی ارسال می کند. مدیر روابط عمومی ضمن بررسی مطالب فرمها، نسبت به درخواست متقاضی برای ملاقات با مدیر عامل تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید و نتیجه تصمیم به کارشناس ارتباطات اجتماعی ابلاغ ، تا اقدامات لازم و تهیه گزارشات بعمل آید.
 
زمان ملاقات حضوری روزهای سه شنبه در وقت اداری می باشد.
بروز رسانی: 1399/02/03 - 09:39
بازدید: 2893