/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / افزایش ظرفیت ایستگاه 230 کیلوولت گرکان