/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / مراحل عملیاتی ایستگاه 63 کیلو ولت مسکن مهر