/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه ارزیابی عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور