/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / تدوین کتابچه تعارض منافع صنعت آب و برق

تدوین کتابچه تعارض منافع صنعت آب و برق

اخبار و رویدادها
1399/08/11 - 08:06
تدوین کتابچه تعارض منافع صنعت آب و برق

 به گزارش روابط عمومی شرکت  برق منطقه ای مازندران و گلستان ، وزارت نیرو برای ایجاد درک درست از مفهوم تعارض منافع ،  کتابچه ای را برای آگهی بخشی  همکاران صنعت آب وبرق تهیه و تدوین نموده است.لذا برای بهره برداری از این کتابچه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سامانه tahavol.moe.gov.ir مراجعه نمایید.

کتابچه فیلتر

از تا

بازدید: 324