پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / واحدهای ستادی / ورزش صنعت آب و برق / هیات رئیسه شرکت ها / شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان

شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان

هیات رئیسه شرکت ها

 

* اعضاء هیات رئیسه ورزش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

   


مهندس حسین افضلی

رئیس 

 

   


علیرضا قهاری

نایب رئیس 

 


سید سعید موسویون

عضو 

 


سیروس عبدالملکی

عضو 

 


صالح معرفت

عضو 

 


علی جورسرایی
عضو 

 


جعفر باقری فرح آبادی
عضو 

رسول رستخیز
عضو 

سید یاسر ساداتی جمالی
دبیر

مرضیه رحمانی 
عضو

مصطفی اسمعیلی

عضو

 

بروز رسانی: 1399/09/09 - 10:49
بازدید: 458