پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

شرکت آب منطقه ای استان مازندران

هیات رئیسه شرکت ها

اعضاء هیات رئیسه ورزش شرکت آب منطقه ای مازندران 

 
دکتر محمد ابراهیم یخکشی
رئیس
 

 
سید عباس حسینی میانگله
نایب رئیس

 


حمیدرضا قهاری
دبیر 

 

 
صفرعلی جلالیان
عضو

 


حوریه مسعودی
عضو

 

 
ماریا پورحسن
عضو

دانیال اسماعیلی
عضو

مهدی گوران
عضو


مرتضی نبی زاده ولوکلایی
عضو
 

بروز رسانی: 1399/09/19 - 08:27
بازدید: 587