پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / واحدهای ستادی / ورزش صنعت آب و برق / هیات رئیسه شرکت ها / شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران

شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران

هیات رئیسه شرکت ها

اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

 


مهندس کیوان فرح زاد

رئیس

 

 


سید محمد حسینی
نایب رئیس

 


عبدالعظیم فقیه عبدالهی
عضو

 


ماهیار مقیمی کندلوسی
عضو

 


عقیل مقیمی کندلوسی
عضو

 


طاهره دلفان آذری
عضو

 


قاسم داودی 
دبیر

 

بروز رسانی: 1399/09/09 - 10:46
بازدید: 1653