شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

هیات رئیسه شرکت ها
چاپ

* اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت آب و فاضلاب استان مازندران 

 


مهندس مجید عبدالهی

رئیس

 

 


بهزاد برارزاده

نائب رئیس

 


سید ابراهیم موسوی دارابی
دبیر

 


سید محسن جمالی
عضو

 


شهربانو اسماعیلی
عضو

فرشاد احمدی
عضو

میثم صلواتی

عضو
بروز رسانی: 1399/09/09 - 10:49
بازدید: 712