پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

شرکت مدیریت تولید برق نکا

هیات رئیسه شرکت ها

اعضاء هیات رئیسه ورزش  شرکت مدیریت تولید برق نکا 

 


مهندس محسن نعمتی

رئیس

 

 


حسین ذبیحی

دبیر

 


فرامرز قانون

عضو

 


داریوش ولی پور نوذری

عضو

 


عیسی جان نثاری

عضو

سمیه گلی

عضو

حسن شکیبایی

عضو
بروز رسانی: 1399/09/09 - 10:47
بازدید: 446