پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

اعضای هیات رئیسه صنعت آب و برق مازندران

هیات رئیسه شرکت ها

اعضاء هیات رئیسه ورزش صنعت آب و برق مازندران

  مهندس حسین افضلی
رئیس  
 
  علیرضا قهاری
دبیر و مسئول هماهنگی
 

 

 

سیروس کرامتی
عضو


حسین ذبیحی شبخ رجه

عضو
 ابراهیم موسوی دارابی
عضو
 مرضیه رحمانی
عضو
حمیدرضا قهاری
عضو

قاسم داودی

عضو

 

بروز رسانی: 1400/03/17 - 12:42
بازدید: 470