پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / جلسه کمیته امنیت و سایبری شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

جلسه کمیته امنیت و سایبری شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

اخبار و رویدادها
1400/01/29 - 13:02
جلسه کمیته امنیت و سایبری  شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان اولین جلسه کمیته امنیت و سایبری در سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان، اولین جلسه کمیته سایبری شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان با حضور مهندس حسین افضلی و اعضای کمیته با ساختار جدید برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به تهدیدات روزافزون حوزه سایبری و اهمیت اقدامات متناسب و پیشگیرانه  به بررسی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای موجود توسط اعضای کمیته پرداخته شد.

                                                                              

         

                                                           

 

 

 

 

بازدید: 257