پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / انتشار کتاب « مسئولیت‌پذیری و پاسخگوئی اجتماعی برای سلامت »

انتشار کتاب « مسئولیت‌پذیری و پاسخگوئی اجتماعی برای سلامت »

اخبار و رویدادها
1400/03/08 - 09:17
انتشار کتاب « مسئولیت‌پذیری و پاسخگوئی اجتماعی برای سلامت »

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، از تنظیم و انتشار یک جلد کتاب در حوزه تعهد و مسئولیت پذیری برای سلامت از سوی شورای ارتقای سلامت شرکت، خبر داد و افزود: این کتاب در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی برای سلامت و به اشتراک گذاری دانش و تجارب سازمانی، چاپ و منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، مهندس سید سعید موسویون، با اعلام این خبر ادامه داد: به لحاظ نقش و مسئولیت همه آحاد جامعه ( بویژه مدیران )  در امر سلامت جامعه، این تجربه با هدف انعکاس پیام سلامت و حساس سازی مخاطبین خود نسبت به وظایف کلیدی خویش در امر ارتقای سلامت جامعه و ارائه الگویی عملی در توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت جامعه، تنظیم گردیده است.

وی افزود: این کتاب چکیده ای از اهم اقدامات و برنامه‌های شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان است که در راستای تعهد و ایفای نقش و مسئولیت‌های ملی خویش و به منظور توسعه و تعمیق این فرهنگ در سطح جامعه ، تدوین و اجرا و جهت اشاعه و ترویج آن منتشر شده است.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، با بیان اینکه در رویکردهای نوین سلامت ، بیش از 75  درصد از عوامل موثر بر سلامت جامعه خارج از حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته است، ادامه داد: این امر بدان معنی است که فعالیت‌ همه سازمانها و دستگاه‌های اجرایی در ارتقای سلامت جامعه، موثر و تعیین کننده می‌باشد.

مهندس موسویون، در ادامه با تاکید بر اینکه  همه ما در قبال موارد نقض سلامت در همه ابعاد آن، مسئول و متهم بوده و باید پاسخگو باشیم ، تصریح کرد: شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با التفات به این مسئولیت خطیر، موضوع سلامت در ابعاد ( کارکنان، اجتماع، مشتریان، جامعه و محیط زیست ) را در ردیف راهبردهای استراتژیک خود، مورد توجه قرار داده است.

وی، با تاکید اینکه تمام برنامه ها و اقدامات در همه سطوح جامعه بویژه در حوزه مدیران،  بایستی سلامت محور و دارای پیوست سلامت باشدف افزود: با کاهش ورودی به مراکز درمانی، ارتقای سلامت نسل فعلی و نسل‌های آتی تضمین شده و به عبارت دیگر همه نگاه ها هم بایستی به سوی اجتماع سلامت محور سوق داده شود.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، افزود: سازمانهای سلامت محور ، متعهد هستند تا اثرات فعالیت های خویش را بر سلامت جامعه در تدوین سیاست ها ، راهبردها ، برنامه ها و اقدامات و حتی در تفکرات سازمانی مورد ملاحظه قرار دهند.

مهندس موسویون گفت: اقدامات صورت گرفته شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در حوزه های برنامه ریزی استراتژیک ، ساختار ،  جلب مشارکت کارکنان، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری منجر به کسب نشان ملی و تندیس مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت جامعه در اولین مجمع ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 95  با حضور ریاست محترم جمهوری گردید.

وی اضافه نمود: این تجربه حاصل توجه و معطوف نمودن نگاه مدیریت ارشد سازمان به نقش و مسئولیت ملی خویش در عرصه پاسخگویی اجتماعی برای سلامت جامعه و منظور نمودن آن در ردیف راهبردهای استراتژیک خود می باشد.

این مسئول گفت:  کتاب تنظیم شده از سوی شورای ارتقای سلامت این شرکت  حاوی عناوین، رئوس برنامه ها و اقداماتی است که از سال 1395 با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش سازمانی در حوزه سلامت و ارائه خدمت با محوریت سلامت جامعه، در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان  تنظیم و به چاپ رسیده است.

مهندس موسویون، افزود: این تجربه با بهره گیری از تجارب پیشین سازمان در امر پیاده سازی نظام برنامه ریزی استراتژی، مدیریت دانش، سیستم های مدیریت کیفیت، نظام پیشنهادها، حاصل گردیده است در عین حال این تجربه مبداء ورود سازمان به عرصه جدیدی از مسئولیت های اجتماعی خویش بوده است  .

به گفته این مسئول، اقدامات صورت گرفته در 5  بعد، برنامه‌ریزی استراتژیک، ساختاری، جلب مشارکت کارکنان، آموزش و توانمندسازی و فرهنگ سازی تنظیم و ارائه شده است.

بر پایه این گزارش، حدود 10 درصد از نیروی استانی شاغل در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان که  در ردیف شرکت های صد در صد دولتی است زن و از نظر تحصیلات بیش  69  درصد پرسنل شرکت دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند.

بازدید: 208