پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مطالب سودمند و آگاهی‌های لازم

فروشگاه تعاونی مصرف

آشنایی با شرکت تعاونی چیست

آشنایی با شرکت تعاونی چیست؟ 

‌طبق ماده ۱ ‌قانون شرکتهای تعاونی؛ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک‌یا چند منظور ذیل تشکیل می‌شود:

‌انجام خدمات عمومی و هر گونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی -تهیه و طبقه‌بندی – نگاهداری – تبدیل و فروش‌محصولات مزبور – تهیه توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه‌ای آنان تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء – اقدام به عملیات ساختمانی و‌ایجاد مسکن – بیمه محصولات و حیوانات – قبولی نمایندگی مؤسسات و کارخانجات وابسته به فعالیتهای مذکور در فوق – خرید سهم‌الشرکه‌شرکتهای مشابه و امثال منظور۴های مذکور.

اعضاء (‌شرکاء) شرکتهای تعاونی از هفت نفر نباید کمتر باشند. تعداد شرکاء و سرمایه شرکت تعاونی متغیر و نامحدود است. ‌طبق ماده ۵ قانون فوق؛ شرکتهای تعاونی که طبق این قانون تشکیل و اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی تعاونی کشور می‌رسد از پرداخت حق‌الثبت و تمبر‌سهام و مالیات بر درآمد معاف می‌باشند و همچنین مبالغی که در پایان هر سال طبق بند ز ماده ۳ این قانون به شرکاء پرداخت می‌شود از مالیات معاف‌ خواهند بود.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

  • شرکت تعاونی تولید و مصرف چه شرکتی است؟

‌طبق ماده ۱۹۰ قانون تجارت؛ شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌ اجناس به کار می‌برند. اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

  1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
  2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

شرکت تعاونی توزیع: 

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

همچنین طبق ماده۲ دستورالعمل فوق؛ شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.
  • ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود. برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود. شرکتهای تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.

 

مروری بر مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی محل ابراز اراده جمعی اعضاست ، لیکن این ابراز اراده باید با مراعات قانون ، اساسنامه شرکت تعاونی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت تعاون توام باشد. چون در تصمیم گیری های جمعی معمولاَ دستیابی به اتفاق آرا مشکل است ، تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی ، به اکثریت آرا اتخاذ می شود. تصمیمات مجمع عمومی نه تنها برای اعضایی که در آن حضور نداشته اند ملاک و متبع است ، بلکه برای اعضایی که در جلسه اصالتاَ یا وکالتاَ حضور داشته ولی رای موافق نداده اند نیز معتبر و لازم الاتباع خواهد بود. در غیر این صورت اجرای تصمیمات مجمع و در نتیجه اداره شرکت تعاونی دچار مشکل و حتی غیرممکن خواهد شد. ابراز اراده اعضا باید جمعی باشد و فقط در جلسات مجمع به منصه ظهور برسد ؛ در خارج از آن، اراده اعضا ، اعم از اینکه به صورت فردی یا جمعی ابراز گردد، نمی تواند ملاک باشد. بنابراین عضو شرکت تعاونی فقط از طریق حضور در مجمع عممومی است که می تواند در اداره امور شرکت و تصمیم گیری های راجع به آن اعمال اراده کند. لذا معلوم است که حضور در مجمع عمومی از طریق نماینده تام الاختیار، نمی تواند نقش فعال و کارسازی را که عضو باید در تعاونی داشته باشد عملی سازد.

ضوابط عمومی تعاونی مصرف

ضوابط عمومی تعاونی مصرف شرکت تعاونی مصرف ازلحاظ نوع فعالیت شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالاو نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید که عضویت برای گروهی خاص (هم صنف) مانند کارمندان، کارگران، پزشکان، وکلای دادگستری و مشاغل خاص با رعایت شرایط اساسنامه تعیین می‌شود. شایان ذکر است واگذاری سهام در این شرکت به افراد متفرقه خارج از صنف مربوطه ممکن نیست. شرکت تعاونی مصرف همچون سایر شرکت‌های تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو هم صنف اهلیت تأسیس دارد. شرکت تعاونی مصرف توسط هیئت مؤسس تأسیس می‌شود و پس از آن از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت می‌کند. هیئت مؤسس پس از تهیه طرح و اساسنامه و دیگر مشخصات تعاونی اقدام به دریافت موافقت نامه تشکیل تعاونی از وزارت تعاون می‌نماید و پس از دریافت اجازه‌نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون، شرکت را ثبت می‌نماید، پس از آن پروانه تأسیس شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می‌شود. اعضا در جلسه مجمع عمومی عادی، اعضای هیئت مدیره و بازرس‌های شرکت تعاونی خود را انتخاب می‌کنند. جلسات مجمع معمولاً به صورت سالیانه و جلسات هیئت مدیره به صورت دو هفته یک بار برگزار می‌شود. بالاترین مقام تصمیم گیرنده در شرکتهای تعاونی مجمع می‌باشد. مجمع تعیین‌کننده اعضای هیئت مدیره است، البته از طریق رای‌گیری. هیئت مدیره شامل سمت‌های رئیس، نائب رئیس، منشی، عضو اصلی هیئت مدیره و عضو علی‌البدل می‌باشد. بازرس تعاونی مصرف نباید با هیچ‌یک از اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشد. مدیر عامل تعاونی مصرف نیز می‌تواند از اعضای خود هیئت مدیره یا بیرون از آن باشد. در شرکتهای تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد، زبان، رنگ پوست، ملیت، شغل و غیره هیچ‌کدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند.

 

بروز رسانی: 1400/06/09 - 14:23
بازدید: 126