پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه مبارزه با استخراج رمز ارزها با دستگاه های اجرایی

جلسه مبارزه با استخراج رمز ارزها با دستگاه های اجرایی

گزارش تصویری