رئیس و اعضاء

اداره اصلاح و بهینه سازی
چاپ

نام و نام خانوادگی: ابراهیم مرادی
متولد: 1351
سمت:
 مجری طرح اصلاح و بهینه سازی
تحصیلات:  فوق لیسانس برق - بررسی سیستم های قدرت


نام و نام خانوادگی: مجید قاسمی ملکشاه
متولد: 1347
سمت: 
کارشناس بهره برداری و آمار
تحصیلات:  فوق لیسانس برق - بررسی سیستم های قدرت


نام و نام خانوادگی: رحمت الله اکبر پور
متولد: 1342
سمت:
  کارشناس طرح اصلاح و بهینه سازی بخش خطوط
تحصیلات:  لیسانس - برق قدرت


 

 نام و نام خانوادگی:  محمد یزدانی
متولد:  1357
سمت:  کارشناس طرح اصلاح و بهینه سازی بخش ایستگاه ها
تحصیلات:  فوق لیسانس برق - بررسی سیستم های قدرت


 نام و نام خانوادگی:  حسین غزالی
متولد:  1355
سمت:  کارشناس طرح اصلاح و بهینه سازی بخش ساختمانی
تحصیلات:  لیسانس – مهندسی تکنولوژی ساختمان


نام و نام خانوادگی:  علی اکبر رضایی مالیدره
متولد:  1365
سمت:  کارشناس طرح اصلاح و بهینه سازی بخش خطوط
تحصیلات:  لیسانس - برق الکترونیک


 نام و نام خانوادگی: علی خطی دیزآبادی
متولد:  1360
سمت:  امور رانندگی
تحصیلات:  دیپلم - برق قدرت


 

بروز رسانی: 1398/09/16 - 08:22
بازدید: 2558