معاونت طرح و توسعه

حوزه معاونت طرح و توسعه
چاپ

مسئولیت ها و اختیارات معاون طرح و توسعه

مسئولیت کلی تعیین خط مشی ها ، اداره کنترل و هماهنگ نمودن فعالیتهای طراحی ، ساخت، نصب، راه اندازی (اجراء) در زمینه توسعه و احداث شبکه های فوق توزیع و انتقال تاسیسات جانبی و ساختمان های اداری

اهم مسئولیتها در مقابل کیفیت خدمات

چارت سازمانی

دفاتر مربوطه

 

راهبر سایت: سیده فاطمه هادیان

بروز رسانی: 1396/05/24 - 10:53
بازدید: 5475