پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

بیوگرافی معاون

حوزه معاونت طرح و توسعه

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

 مهندس حسین عسکری

متولد: سال  1348 – ساری

تحصیلات:

  • کارشناس مهندسی برق قدرت
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)
سوابق فعالیت های اجرایی:
  • کارشناس پروژه های فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه ای مازندران
  • مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت توزیع غرب مازندران
  • مدیر دفتر فنی بهره برداری توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران
  • سرپرست دفتر هیئت مدیره و حسابرسی شرکت برق منطقه ای مازندران
  • سرپرست طرح خطوط فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران
  • مجری طرح پروژه پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران
  • مجری طرح پروژه پستهای انتقال شرکت برق منطقه ای مازندران 
  • معاون طرح وتوسعه شرکت برق منطقه ای مازندران

[معرفی معاونین محترم مجموعه طرح و توسعه از ابتدا تاکنون]

 


نام و نام خانوادگی: موسی طهمورسی
متولد: 1346
سمت:  مسئول دفتر
تحصیلات: دیپلم 


 نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه هادیان
متولد: 1354
سمت: دفتردار
تحصیلات: فوق دیپلم

بروز رسانی: 1399/07/06 - 09:02
بازدید: 3205