مجری طرحهای پست انتقال

معرفی مجریان
چاپ

نام: سید عیسی 
نام خانوادگی: سخائی
سمت: مجری طرحهای پست انتقال
سابقه کار: 13 سال
میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق - قدرت
سوابق اجرایی:
- کارشناس برق دفتر فنی در شرکت توان گستر ایران سایت نیروگاه اتمی بوشهر بمدت یکسال( سال 76)
- کارشناس پست در واحد طرح پست های انتقال از سال 77 لغایت 85
- سرپرست طرح های پست انتقال در سال 86
- مجری طرح های پست انتقال
عضویت در انجمنها ، کمیته ها و گروه های علمی:
عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه مازندران
عضو سازمان نظام مهندسی مازندران
اهداف اجرایی شغل :
- احداث و توسعه پست های 230 و 400 کیلوولت در سطح استانهای مازندران و گلستان با ابلاغیه دفتر برنامه ریزی و فنی شبکه


نام: مسلم
نام خانوادگی: مهرعلی تبار فیروزجائی
سمت: کارشناس طرح پستهای انتقال
سابقه کار: 11 سال
میزان تحصیلات: لیسانس برق – قدرت


نام: محمد
نام خانوادگی: حاجی آقازاده ادملایی
سمت: کارشناس طرح پستهای انتقال
سابقه کار: 10 سال
میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق - قدرت


نام: محمد
نام خانوادگی: حاجی آقازاده ادملایی
سمت: کارشناس طرح پستهای انتقال
سابقه کار: 10 سال
میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق - قدرت


نام: نعمت اله
نام خانوادگی: عباسی
سمت: تکنیسین خطوط فوق توزیع
سابقه کار: 23سال
میزان تحصیلات: فوق دیپلم برق(قدرت)

بروز رسانی: 1396/02/20 - 15:01
بازدید: 2357