پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / معاونت طرح و توسعه / مجریان طرحها / معرفی مجریان / مجری طرحهای پست فوق توزیع غرب مازندران

مجری طرحهای پست فوق توزیع غرب مازندران

معرفی مجریان

نام: یدالله
نام خانوادگی: یوسفی
سمت: مجری طرح پستهای فوق توزیع  غرب مازندران
سابقه کار: از سال 61
میزان تحصیلات: لیسانس برق- فوق لیسانس مهندسی صنایع
سوابق اجرایی:
کاردان کنترل درنیروگاه شهیدسلیمی نکاء به مدت 5 سال- مدرس فنی دردانشکده صنعت آب وبرق شهیدعباسپوربه مدت 7 سال-  مدیرمرکزآموزش برق مازندران به مدت 7 سال- مدیر دفترنظارت برطرحهای توزیع مازندران وگلستان به مدت 3 سال- مدیردفتربرنامه ریزی نیروی انسانی وآموزش به مدت 3 سال- مجری پستهای فوق توزیع به مدت 1 سال

عضویت در انجمنها ، کمیته ها و گروه های علمی:

عضو هیئت مدیره  انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه مازندران
عضو سازمان نظام مهندسی
عضو و دبیر شورای عالی آموزش برق مازندران
عضو و دبیرکمیته تألیف وترجمه
عضوکمیته تشکیلات نیروی انسانی
اهداف اجرایی شغل: احداث پستهای فوق توزیع

تلفن داخلی: 3409


نام: علی بخش
نام خانوادگی: قنبری
سمت: کارگر فنی 


نام: عباسعلی
نام خانوادگی: دهقان
سمت: کارشناس پستهای فوق توزیع
سابقه کار: از سال 78
میزان تحصیلات: لیسانس برق- شبکه های انتقال وتوزیع

بروز رسانی: 1396/02/20 - 15:04
بازدید: 1946