مجری طرحهای خطوط فوق توزیع گلستان

معرفی مجریان
چاپ

نام: سهراب
نام خانوادگی: فیروزی فر
سمت:  مجری خطوط فوق توزیع استان گلستان
سابقه کار: از تاریخ 1/11/62
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترای برق(قدرت)

سوابق اجرایی:

- مدیر دفتر فنی توزیع برق منطقه ای مازندران ،گلستان
- مدیر دفتر تحقیقات و استاندارد برق منطقه ای مازندران ،گلستان
- مدیر دفتر بازرسی و کنترل کیفیت برق منطقه ای مازندران ،گلستان
- مجری خطوط فوق توزیع استان گلستان


نام: هادی
نام خانوادگی: بشارت
سمت: کارشناس خطوط فوق توزیع گلستان
میزان تحصیلات: فوق‌لیسانس برق (قدرت)


نام: مهدی
نام خانوادگی: عنایتی
سمت: تکنیسین خطوط فوق توزیع گلستان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری)

بروز رسانی: 1396/02/20 - 14:59
بازدید: 2167