بیوگرافی معاون

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی
چاپ

نام و نام خانوادگی:  سیروس عبدالملکی
سمت: معاون مالی و پشتیبانی
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت
متولد: 1344

 


نام و نام خانوادگی: قاسمعلی صمدی
متولد: 1351
سمت:  مسئول دفتر
تحصیلات: لیسانس حسابداری

بروز رسانی: 1396/02/23 - 14:47
بازدید: 2206