پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

امور مالی و ذیحسابی

نام و نام خانوادگی:  شیرزاد فلاح
سمت: مدیر امور مالی و ذیحسابی
مدرک: لیسانس
رشته: حسابداری
متولد: 1344نام و نام خانوادگی: کاظم جناتیان
سمت: معاون امور مالی و ذیحساب
مدرک : لیسانس 
رشته: حسابداری
متولد:  1348

 


 نام و نام خانوادگی: فرزانه کوپایی
سمت: اپراتور کامپیوتر
مدرک: لیسانس
رشته: ادبیات
متولد: 13555 


نام و نام خانوادگی: علی اعظم محمدی
سمت: متصدی دفتر
مدرک: سیکل
متولد: 1330

بروز رسانی: 1396/02/25 - 11:39
بازدید: 2293