پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

امور تدارکات و قراردادها

نام و نام خانوادگی: رمضانعلی یعقوبی
سمت: مدیر امور تدارکات و قرار دادها
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت دولتی
متولد : 1346

 


نام و نام خانوادگی‎ : ‎مقدم رضازاده قاجار‎
سمت‎: ‎ کارشناس مسئول مناقصه و مزایده‏‎
مدرک‎ : ‎لیسانس‎
رشته‎: ‎مدیریت دولتی‏‎
متولد‎ : ‎‏1345 ‏


نام و نام خانوادگی: میر قنبر هاشمی
سمت: کارشناس مسئول خرید های ارزی
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت دولتی
متولد: 1347


نام و نام خانوادگی‎ : ‎احتشام اسد پور‎
سمت‎: ‎‏ رئیس اداره خریدها‎
مدرک‎: ‎ لیسانس‎
رشته‎: ‎‏ مدیریت دولتی‏‎
متولد‎: ‎‏ 1338‏


نام و نام خانوادگی: علی اکبر کمالی
سمت: رئیس اداره انباره ها ( انبار مرکزی ساری )
مدرک: لیسانس
رشته: مدیریت برنامه ریزی آموزشی
متولد: 1347


نام و نام خانوادگی‎: ‎ رحمان سهرابی
سمت‎: ‎‏ کارشناس مناقصه و مزایده
مدرک‎: ‎‏ فوق لیسانس
رشته‎: ‎‏ مدیریت اجرایی ‏‎
متولد‎: ‎‏ 1348


نام و نام خانوادگی‎: ‎ محمد غلامی رستم
سمت‎: ‎‏ کارشناس بازرگانی
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ مدیریت بازرگانی ‏‎
متولد‎: ‎‏ 1358


نام و نام خانوادگی‎: ‎‏ محمد رضا رستمی‏‎
سمت‎: ‎‏ کارشناس اموال‎
مدرک‎: ‎فوق لیسانس‎
رشته‎: ‎‏ مدیریت اجرایی ‏‎
متولد‎: ‎‏ 1361‏ 


نام و نام خانوادگی‎: ‎‏ سیده فاطمه سلیمانی‏‎
سمت‎: ‎‏ کارشناس مناقصه و مزایده‎
مدرک : فوق لیسانس
رشته‎: ‎‏ مدیریت دولتی
متولد‎: ‎‏ 1364‏


نام و نام خانوادگی‎: ‎ مریم کاظمی رودی
سمت‎: ‎‏ کارشناس مناقصات و قراردادها
مدرک‎: ‎‏ فوق لیسانس ‏‎
رشته‎: ‎‏ مدیریت بازرگانی
متولد‎: ‎‏ 1359


نام و نام خانوادگی‎: ‎ محبوبه سادات عمادی
سمت‎: ‎‏ کارشناس نرم افزار
مدرک‎: ‎‏ لیسانس ‏‎
رشته‎: ‎‏ مهندسی کامپیوتر
متولد‎: ‎‏ 1366


نام و نام خانوادگی‎: ‎ سید علی مهدوی فر
سمت‎: ‎‏ کارشناس حسابداری
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ مدیریت بازرگانی
متولد‎: ‎‏ 1365


نام و نام خانوادگی‎: ‎ خدیجه نیک مهر
سمت‎: ‎‏ کارشناس خریدهای خارجی
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ مدیریت بازرگانی ‏‎
متولد‎: ‎‏ 1362


نام و نام خانوادگی‎: ‎محدثه جلال پور
سمت‎: ‎‏ کارشناس بازرگانی
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ مرمت بنا
متولد‎: ‎‏ 1368


نام و نام خانوادگی‎ : ‎نبی ا... اصغری ابوخیلی‎
سمت‎: ‎‏ کارپرداز‎
مدرک‎: ‎ فوق دیپلم‎
رشته‎: ‎بازرگانی‎
متولد‎ : ‎‏1347 ‏


نام و نام خانوادگی‎: ‎ مریم ماشینی
سمت‎: ‎‏ کارشناس بازرگانی
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ مهندسی برق گرایش کنترل ابزار دقیق
متولد‎: ‎‏ 1357


نام و نام خانوادگی‎: ‎ سید رحمت حسینی
سمت‎: ‎‏ کارپرداز
مدرک‎: ‎‏ متوسطه
متولد‎: ‎‏ 1339


نام و نام خانوادگی‎: ‎ محمد درویشی
سمت‎: ‎‏ مسئول بایگانی
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ لیسانس مدیریت بازرگانی
متولد‎: ‎‏ 1360


نام و نام خانوادگی‎: ‎ سیده خاتون مجاهدی
سمت‎: ‎‏ مسئول دفتر
مدرک‎: ‎‏ دیپلم
متولد‎: ‎‏ 1360


نام و نام خانوادگی‎: ‎ رضا بریمانی
سمت‎: ‎‏ کارشناس انبار
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ مدیریت روابط عمومی
متولد : 1353


نام و نام خانوادگی‎: ‎ علی والهی
سمت‎: ‎‏ کارشناس اموال
مدرک‎: ‎‏ لیسانس
رشته‎: ‎‏ حسابداری صنعتی
متولد : 1346


نام و نام خانوادگی‎: ‎ محمد رحمانی
سمت‎: ‎‏ امور دفتری
مدرک‎: ‎‏ دیپلم
متولد : 1335

بروز رسانی: 1396/02/25 - 10:19
بازدید: 2198