پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

بیوگرافی مشاور

امور زنان

نام و نام خانوادگی : مرضیه رحمانی جویباری
سمت: کارشناس حقوقی- مشاور مدیر عامل در امور زنان
متولد: 1349
مدرک: لیسانس
رشته: حقوق
دانشگاه: شهید بهشتی تهران
تاریخ شروع بکار: 1373
سابقه کار: 20 سال


 

مشاغل و سمت های پیشین در برق مازندران:
کارشناس حقوقی


 

مسئولیت های ویژه:

عضو شورای معاونین و مدیران ارشد شرکت برق منطقه ای مازندران
عضو کمیته سیاستگذاری رفاه شرکت برق منطقه ای مازندران
عضو کمیته استقرار سیستم یکپارچه IMS
عضو کمیته فرعی مالی و اداری نظام پیشنهادات شرکت
عضو کمیته تخصصی فرهنگی و مذهبی نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها
دبیر ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول شرکت در سال 1382
عضو کمیته مستندسازی اموال غیرمنقول شرکت
دبیر ستاد قانون استقلال شرکتهای توزیع
عضو هیئت امنا کتابخانه شرکت
عضو کمیته مستندسازی اموال غیرمنقول شرکت در سال 87

عضو کمیته انتخاب خادمان تکریم برای معرفی به ستاد سیمرغ استانی در سال 87

مسئول ورزش بانوان شرکت برق منطقه ای مازندران

عضو کمیته تخصصی اداری مالی نظام پیشنهادها ی شرکت برق منطقه ای مازندران

عضو نهاد فرهنگی
عضو کمیته انتخاب کارمند نمونه ی جشواره شهید رجایی
عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر 
عضو کمیته راهبری کتابخانه
کارشناس منابع کتابخانه
 

تالیفات:
مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود (مقاله)
ضمانتنامه بانکی (مقاله)

تهیه کتابچه عمکرد امور زنان و خانواده شرکت 

 

تشویقات:
- کسب رتبه سوم در دوره آموزشی توجیهی در سال 74-73
- کسب رتبه دوم در دوره آموزشی طرح رشد و ارتقا عمومی کارشناسی بخش 30000 در سال 76
- اخذ عنوان کارمند واجد خصوصیات استثنائی در سال 1377
- انتخاب به عنوان کارمند نمونه وزارت نیرو و اخذ تشویق از معاون محترم وزیر در امور تحقیقات و   منابع انسانی و رئیس ستاد جشنواره شهید رجائی وزارت نیرو-1378
- دریافت امتیاز تشویقی در سال 1378
- اخذ تشویق از معاونت محترم مالی و پشتیبانی وقت شرکت بابت انجام امور محوله به نحو مطلوب در سال 1378
- اخذ تشویق از مقام محترم مدیریت عامل وقت شرکت در سال 1379
- انتخاب به عنوان کارمند نمونه شرکت در سال 1380
- اخذ تشویق از مقام محترم مدیریت عامل وقت شرکت در سال 81 (موفقیت در اجرای پروژه خطوط)
- اخذ تشویق از مقام محترم مدیریت عامل وقت شرکت در سال 82 (موفقیت در پرونده های حقوقی شرکت)
- تقدیر و تشکر از طرف معاون محترم منابع انسانی وقت شرکت جهت تالیف مقاله در سال 82
- تقدیر و تشکر از طرف معاون محترم منابع انسانی وقت شرکت در سال 83
- اخذ تشویق از مدیریت محترم عامل وقت شرکت در سال 1384 (موفقیت در پرونده های حقوقی شرکت)
- انتخاب کارمند نمونه شرکت در سال 1385
- تقدیر از طرف معاون محترم منابع انسانی وقت شرکت (تالیف مقاله) در سال 85
- اخذ تشویق در رابطه با طرح تکریم ارباب رجوع در سال 1385
- انتخاب زن نمونه بسیجی و اخذ تشویق توسط مدیریت مقام عامل شرکت در سال 1386
- تقدیر در انجام وظایف و امور محوله از سوی مقام محترم مدیریت عامل در سال 1387
- اخذ تشویق و تشکر از مشاور محترم وزارت نیرو در امور زنان و خانواده در سال 1388
- تقدیر و تشکر و درج در پرونده پرسنلی توسط رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت سال 89 (به خاطر کسب مقام درمسابقات استانی کارکنان دولت )
- تقدیر و تشکر از طرف استاندارمازندران در سال همت مضاعف و کار مضاعف بعنوان احدی از نمایندگان مثال بانوان دستگاههای اجرایی استان
- تقدیر و تشکر از مدیر کل امور خانواده بانوان استان در جهت همکاری با کانون بسیج جوانان استان (انجام مشاوره حقوقی )
- تقدیر و تشکر از مدیر عامل وقت در خصوص ارائه  26 پیشنهاد مصوب
- تقدیر و تشکر از طرف  استانداری (همکاری و اجرای بهینه برنامه هفته زن)

- تقدیر و تشکر از طرف مدیر کل تربیت بدنی استان ( همکاری در اجرای مسابقات کارکنان دولت )

- تقدیر و تشکر از طرف مدیر عامل شرکت در سال 90 (بخاطر کسب رتبه برتر عملکردامور زنان و خانواده در وزارت نیرو )
- تقدیر و تشکر از طرف مدیر عامل محترم شرکت سال 93
- تقدیر و تشکر از طرف مدیر کل محترم امور زنان و خانواده بانوان استان سال 93
- تقدیر و تشکر از طرف مدیر عامل محترم شرکت سال 91 و92
- تقدیر و تشکر از طرف مدیر کل محترم امور زنان و خانواده بانوان استان سال 91 و92
- تقدیر و تشکر از طرف مدیرعامل شرکت در حوزه فعالیت های فرهنگی و نظام پشنهادات 95
- تقدیر و تشکر از طرف مدیرعامل شرکت در حوزه ورزش بانوان شرکت در کسب مقام تیمی در استان گیلان 95
- تقدیر و تشکر از طرف سردار ملکی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان 95
- تقدیر و تشکر از طرف مدیر عامل شرکت در سال 93 و 94
- تقدیر و تشکر از طرف مدیر کل امور خانواده و بانوان استان 93 و 94
- تقدیر و تشکر از طرف قائم مقام وزیر نیرو در سال 94
- تقدیر و تشکر از طرف دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان 94

بروز رسانی: 1396/11/29 - 08:40
بازدید: 1848