پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

بیمه درمان بازنشستگان

کانون بازنشستگان

 

 

  • شرایط بیمه خدمات درمانی
  • قرارداد و شرایط بیمه تکمیلی (کشوری/تامین اجتماعی)
  • تعرفه درمانی بیمه تکمیلی (کشوری/تامین اجتماعی)
  • مراکز  درمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی

 

بروز رسانی: 1396/03/06 - 14:02
بازدید: 1761