اعضای کمیته

بازرسی و پاسخگویی به شکایات
چاپ

محمد غلامی
سمت در کمیته : رئیس
سمت اداری: مشاور مدیر عامل 


مرضیه رحمانی
سمت در کمیته :‌ دبیر
سمت اداری: رئیس گروه رسیدگی به شکایات


سیروس عبدالملکی
سمت در کمیته: عضو
سمت اداری: معاونت مالی و پشتیبانی


سید سعید موسویون
سمت در کمیته:‌ عضو
سمت اداری:‌ معاونت منابع انسانی


ابولحسن بریمانی
سمت در کمیته : عضو
سمت اداری:‌ مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات


جعفر باقری
سمت در کمیته: عضو
سمت اداری: مدیر دفتر حراست و امور محرمانه


رسول رستخیز
سمت در کمیته:
عضو
سمت اداری : مدیر دفتر هیئت مدیره ، مدیر عامل و حسابرسی داخلی


 

محبوبه اسبوچین

سمت درکمیته:عضو

سمت اداری:کارشناس حقوقی 

 

بروز رسانی: 1400/02/18 - 08:15
بازدید: 1916