مدیر و اعضای دفتر

نظام پیشنهادها
چاپ
 
نام و نام خانوادگی: علی جورسرایی

سمت:
- مجری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
-مدیر دفتر دفتر بودجه و مطالعات اقتصادی 

تحصیلات: لیسانس علوم اقتصادی گرایش مطالعات اقتصادی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی و تصمیم گیری
متولد: 1346
 


نام و نام خانوادگی:
آرزو صفری
سمت: کارشناس نظام پیشنهادها و دبیر کمیته های تخصصی فرهنگی مذهبی، دیسپاچینگ و مخابرات ، بحران، پدافند غیر عامل،ایمنی و حراست  و کارگروه پیگیری اجرای پیشنهادها
تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی
متولد: 1353نام و نام خانوادگی: ایراندخت طاهری
سمت: کارشناس نظام پیشنهادها و دبیر کمیته های تخصصی فنی، اداری و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی ،  مدیریت مصرف
تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی
متولد: 1350

بروز رسانی: 1400/05/11 - 12:53
بازدید: 2134