پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر سازماندهی

نام ونام خانوادگی : حسین حبیبی
سمت : مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها
متولد : 1351/01/01
تاریخ استخدام : 1383/01/01
تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی
محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی
تلفن داخلی: 3010
همراه: 09113238125نام ونام خانوادگی :
داودحیدری گرجی
سمت : رئیس گروه سازماندهی وبهبود روشها
متولد : 1345
تاریخ استخدام : 1369/07/09
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محل تحصیل : دانشگاه تهران
تلفن داخلی: 3032نام ونام خانوادگی :
علی مردانی
سمت : کارشناس طبقه بندی مشاغل
متولد : 1343
تاریخ استخدام : 1371/10/16
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت 
محل تحصیل : دانشگاه پیام نور
تلفن داخلی: 3029


 
نام ونام خانوادگی : فاطمه باقریان
سمت : کارشناس بهبود روشها
متولد : 1365
تاریخ استخدام : 1377/08/13
تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی
محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر
تلفن داخلی: 3705


 نام ونام خانوادگی : مائده سروی
سمت : کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
متولد : 1363
تاریخ استخدام : 1388/08/01
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی ساری
تلفن داخلی: 3080


 

نام و نام خانوداگی: هیلدا مهدوی
سمت : کارشناس سازماندهی
متولد: 1357
تاریخ استخدام: 1388/01/09
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
محل تحصیل: دانشگاه آزاد ساری
تلفن داخلی: 3030

 

بروز رسانی: 1400/04/19 - 11:37
بازدید: 2893