پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر سازماندهی

نام ونام خانوادگی : 
سمت : 
متولد : 
تاریخ استخدام : 
تحصیلات :
محل تحصیل : 
تلفن داخلی: 
همراه: نام ونام خانوادگی :
داودحیدری گرجی
سمت : رئیس گروه سازماندهی وبهبود روشها
متولد : 1345
تاریخ استخدام : 1369/07/09
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محل تحصیل : دانشگاه تهران
تلفن داخلی: 3032نام ونام خانوادگی :
علی مردانی
سمت : کارشناس طبقه بندی مشاغل
متولد : 1343
تاریخ استخدام : 1371/10/16
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت 
محل تحصیل : دانشگاه پیام نور
تلفن داخلی: 3029


 
نام ونام خانوادگی : مینو کوچکی
سمت : کارشناس سازماندهی
متولد : 1366
تاریخ استخدام : 1392/09/19
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت
محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی
تلفن داخلی: 3030


 نام ونام خانوادگی : فاطمه باقریان
سمت : کارشناس سازماندهی
متولد : 1356
تاریخ استخدام : 1377/08/13
تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی
محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر
تلفن داخلی: 3705


 

نام و نام خانوداگی: هیلدا مهدوی
سمت : کارشناس سازماندهی
متولد: 1357
تاریخ استخدام: 1388/01/09
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
محل تحصیل: دانشگاه آزاد ساری
تلفن داخلی: 3030

 

بروز رسانی: 1399/07/12 - 10:52
بازدید: 2505