دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

دفتر بهره وری
چاپ

اهداف دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری

 

نمونه وظایف دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری

 


شماره تماس: 33352476-011
داخلی: 3010 


راهبر سایت: میثم اسماعیلی 

بروز رسانی: 1399/01/20 - 10:03
بازدید: 3241