پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر بهره وری

 نام و نام خانوادگی: معصومه خنکدار 
متولد: 1364/02/07
سمت: سرپرست دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: صنایع- تولید صنعتی
دانشگاه: علوم و فنون مازندران

شماره تماس مستقیم:  33352476
تلفن داخلی: 3075


 

نام و نام خانوادگی: لیلا علیخانی
متولد: 
1357/06/08
سمت:  
کارشناس نظامهای مدیریتی
مدرک: 
کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدرک:  
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
تلفن داخلی: 3096

  نام و نام خانوادگی: میثم اسماعیلی آزادگله
متولد: 1360/01/06
سمت:  کارشناس سیستم های کیفیت ( راهبر همفار )
مدرک:   کارشناسی
رشته:
مدیریت صنعتی
دانشگاه:  موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
تلفن داخلی: 3037نام و نام خانوادگی:
صنوبر طالبی
متولد: 1363/11/13
سمت: کارشناس نظامهای مدیریتی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: صنایع - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
دانشگاه: علوم و فنون مازندران
تلفن داخلی: 3036


 

نام و نام خانوادگی: سیده عادله کاظم نژاد
متولد:
1371/02/03
سمت: 
کارشناس نظامهای مدیریتی
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته: 
مهندسی برق قدرت
دانشگاه:
موسسه آموزش عالی هدف
تلفن داخلی:
3081

بروز رسانی: 1400/06/09 - 08:52
بازدید: 2077