پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

امور کارکنان

 

نام و نام خانوادگی :علی ایرائی
تاریخ تولد :
27/06/1342
سمت :
مدیر امور کارکنان و رفاه
مدرک تحصیلی:
کارشناسی : مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی - گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر

 

________________________________________


نام و نام خانوادگی : فردین یوسفی
متولد: 30/06/1351
مدرک تحصیلی:  لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی تکنولوژی برق - شبکه‌های توزیع 
دانشگاه : مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق مرکز مازندران
نوع فعالیت
: امور دفتری

 

________________________________________


نام و نام خانوادگی : علی بهادری
متولد: 04/03/1345
سمت : رئیس اداره پرسنلی
مدرک : کارشناسی
رشته : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد ساری

_______________________________________


نام و نام خانوادگی : همایون نجفی
متولد : 13/09/1344
سمت : کارشناس مسئول رفاه و درمان
مدرک : کارشناسی
رشته : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد ساری

________________________________________


نام و نام خانوادگی : عباس زندی
متولد : 28/03/1344
سمت : کارشناس رفاه و درمان
مدرک : کارشناسی
رشته : مدیریت دولتی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قائمشهر

 

________________________________________


نام و نام خانوادگی : معصومه امامی
متولد : 01/07/1362
سمت : کارشناس پرسنلی
مدرک :  کارشناسی ارشد
رشته :  مدیریت صنعتی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

________________________________________


نام و نام خانوادگی : فاطمه السادات طالبی ویری
متولد :  30/06/1360
سمت : کارشناس پرسنلی
مدرک :  کارشناسی
رشته :  مدیریت صنعتی
دانشگاه : دانشگاه علامه طباطبائی

________________________________________


نام و نام خانوادگی : ماندانا اعظمی
متولد :  30/06/1360
سمت : امور نرم افزار
مدرک : کارشناسی
رشته : نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد ساری

________________________________________

نام و نام خانوادگی : حسن رهبر
متولد : 01/01/1360
نوع فعالیت: امور دفتری
مدرک : لیسانس حقوق
دانشگاه : پیام نور بابل
واحد اداری : واحد کارگزینی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : علی اصغر رحمانی
متولد :  03/03/1346
سمت : مسئول بایگانی
مدرک : دیپلم
رشته : کار و دانش (لوازم برقی)

________________________________________


نام و نام خانوادگی : غلامحسین خلیلی
متولد : 03/03/1344
سمت : رئیس اداره بازنشستگی و رفاه امور بیمه ای و دبیر کمیته رفاه
مدرک :  کارشناسی
رشته :  کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی
دانشگاه : مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

________________________________________


نام و نام خانوادگی : عیسی حسنی سوخته سرایی
متولد :  13/08/1357
سمت : رئیس اداره کارگزینی
مدرک :  فوق دیپلم - برق صنعتی از دانشکده امام محمد باقر ساری

            کارشناسی - مدیریت دولتی ا ز دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

            کارشناسی ارشد - مدیریت تحول از دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر

رشته :  مدیریت 
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قائمشهر

________________________________________


نام و نام خانوادگی : حسن طالبی
متولد :  15/04/1345
سمت : مسئول رفاه و درمان
مدرک :  دیپلم
رشته :  حسابداری

________________________________________


نام و نام خانوادگی : صاحبه دلاورنژاد
متولد :  1362/05/04
سمت : کارشناس رفاه و سلامت
مدرک :  کارشناسی ارشد
رشته :  علوم اجتماعی
دانشگاه : دانشگاه سراسری تهران

________________________________________

 نام و نام خانوادگی : مونا محمدنژاد اردشیری
متولد : 08/06/1367
نوع فعالیت: امور نرم افزار
مدرک : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی کامپبوتر – نرم افزار
دانشگاه : سازمان مدیریت صنعت
واحد اداری : رفاه و بازنشستگی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : حسین رضائی
متولد : 28/06/1357
سمت : فعالیت های امور اداری
مدرک : لیسانس
رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی برق - فوق لیسانس مدیریت دولتی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
واحد اداری : رفاه و بازنشستگی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : سیده زهره عمادی
متولد : 14/06/1364
سمت : کارشناس کارگزینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 
محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
واحد اداری : کارگزینی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : علی اصغر ولی‌زاده
متولد : 28/06/1366
سمت : فعالیت های امور اداری
مدرک : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد بابل
واحد اداری :  واحد پرسنلی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : هیلدا مهدوی
متولد : 30/06/1357
نوع فعالیت: امور کارگزینی
مدرک : کارشناس ارشد
رشته تحصیلی : علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد ساری
واحد اداری : واحد کارگزینی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : سیده فاطمه صادقیان
متولد : 30/06/1361
واحد اداری : رفاه و بازنشستگی
مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نوع فعالیت : امور درمان

________________________________________

نام و نام خانوادگی : ملودی قدمی
متولد : 01/03/1355
سمت : کارشناس پرسنلی
مدرک : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد گرگان
واحد اداری : امور پرسنلی

________________________________________

نام و نام خانوادگی : رضا بذرافشان
متولد : 30/06/1368
تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی
دانشگاه: پیام نور ساری
نوع فعالیت : امور اداری
واحد اداری : رفاه و بازنشستگی

بروز رسانی: 1398/10/01 - 12:43
بازدید: 3983