مدیریت اسناد

مدیریت اسناد
چاپ

ورود به سامانه مدیریت الکترونیکی اسناد 

ورود به سایت کارگروه مدیریت اسناد توانیر


چشم انداز گروه مدیریت اسناد:
مدیریت و ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق شرکت به صورت یکپارچه بروش ثبتی مبنا

مأموریت گروه مدیریت اسناد:
پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی اسناد در راستای سیاستهای مادر تخصصی توانیر منطبق بر دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مرتبط

استراتژی گروه مدیریت اسناد:
مدیریت ، ساماندهی و به روز رسانی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق شرکت به صورت یکپارچه و کاربردی بر اساس یک نظام جامع اطلاعاتی بروش ثبتی - مبنا با تمرکز بر استراتژی شرکت ه منظور افزایش بهره وری و توسعه با تدوین مستندات، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نظارت و ارزیابی بر روند اجرای کار در بخشهای مختلف اسنادی در کلیه واحدهای شرکت.

اهداف مدیریت اسناد در صنعت برق:

  1. ایجاد بستر مناسب در جهت برآورده‌سازی الزامات و دستورالعملهای شرکت مادر تخصصی .
  2. بهینه‌سازی در حفظ و نگهداری اسناد به عنوان دارایی‌های باارزش صنعت برق در برابرحوادث طبیعی و غیرطبیعی
  3. اجرای دقیق استانداردهای و آئین‌نامه‌های لازم جهت مدیریت بهینه اسناد .
  4. تهیه و تدوین روش‌های اجرایی یکپارچه جهت منطبق شدن با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر.
  5. ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق در حوزه شرکت.
  6. بالا بردن دقت، سرعت و سهولت در دسترسی به اسناد بصورت الکترونیکی.

برنامه های کارگروه:

 

راهبر: امیر افصحی

تلفن داخلی: 3313

تلفن مستقیم: 33362853

 

بروز رسانی: 1399/12/23 - 10:56
بازدید: 2341